Sök till Crew

Inför varje LAN behövs det nytt folk i crew. Om du är intresserad av att vara med kan du göra en ansökan vi länken nedan. Alla i crew jobbar ideellt. Alla under 18år måste ha målsmans underskrift.

Fredag den 3:e Alla förberedelser fixa bord, dra el och nätverk, ställa i ordning e-sport arenan.
Lördagen den 4:e Då jobbar vi på med de till delade sysslorna, insläpp, deltagarvård, crewcare, turneringar m.m..
Söndagen den 5:e Alla hjälps åt att städa.

Varför ska jag hjälpa till?
Ingen ideell förening skulle fungera utan eldsjälar. Alla gör detta för att vi vill att e-sport och datorkulturen ska få mer plats och på frivillig basis

Ansök att vara med i Crew >>