Information om priser

 • Alla priser som annonseras är innan skatt (arbetsgivaravgifter och moms)
 • Man måste deltagit i turneringen på plats, varit med på prisutdelningen och blivit fotograferad för att få del utav priset.
 • Vi betalar ut vinstpengar mot faktura alt så gör vi en löneutbetalning.
  • Vi kommer då dra av arbetsgivaravgifterna av vinstpengarna om vi gör en löneutbetalning
  • Om du vill skicka en faktura och saknar F-skattsedel (eget bolag) är det enkelt att registrera dig på tex www.frilansfinans.se som i sin tur kan skicka ut faktura och betala ut vinstpengen till dig som lön.
 • Produktpriser i tävlingar delas inte ut av KurBits utan av respektive sponsor.
 • Som prisutdelare har KurBits rätten att ta pressbilder med vinnare, antingen under prisutdelningen eller efter evenemanget, KurBits står för alla ev omkostnader för detta.
 • Utbetalningen kan ta upp till 60 dagar och görs till närmaste löning 60e dagen efter evenemanget men går normalt sätt snabbare än så.
 • Det är upp till deltagaren att skicka in dom nödvändiga uppgifterna (personkonto, personnummer, fulla namn samt adress) eller skicka den faktura inom en vecka efter evenemangets slut för att vara berättigad till vinsten.
 • Vid fakturering skall denna skickas hit.
  Fakturan måste innehålla alla dina uppgifter som vinnare i form utav fullständigt namn, personnr samt nick under turneringen.